O INFINITY » Rozbor hry podrobně » Vyhodnocování akcí
Vyhodnocování akcí

Zerat z Kombinované armády

Hody kostkou

Základním prvkem jsou, jako u mnoha jiných her, hody kostkou. Tou se hází, aby se určilo, zda model uspěl v dané akci, například jestli zasáhl cíl nebo objevil skryté nepřátele. Pro potřeby hry se používá poněkud netradiční dvacetistěnná kostka (d20).

Existují tři typy hodů: běžné hody, Kontrastní hody (Face to Face Rolls) a hody na pancíř, všechny s pomocí d20. K určení, zda akce prováděná modelem skončila úspěchem, hoďte d20 a porovnejte výsledek s příslušným atributem. Pokud je výsledek stejný nebo nižší než atribut, akce uspěla a model dosáhl svého cíle.

V některých případech se navíc používají modifikátory (MODy), které jsou přičteny nebo odečteny od daného atributu. Modifikátor určuje, jestli je provedení dané akce jednodušší nebo těžší než obvykle. Tato hodnota tak zvyšuje nebo snižuje hodnotu atributu daného vojáka. Například, čím dále je cíl od modelu, tím těžší je jej zasáhnout.

 

Kritické úspěchy

Kritický úspěch nastane v okamžiku, kdy při hodu d20 padne výsledek rovný hodnotě testovaného atributu. Kritický úspěch znamená, že dotyčná akce dopadla nejlepším možným způsobem. Kritický úspěch většinou neguje efekty vybavení, konstituce a podobně. Například to, že někteří bojovníci ALEPHu, jelikož jdou vlastně stroje, mohou obvykle bojovat ještě chvíli poté, co jsou vlastně mrtví.

 

Typy hodů

Běžný hod

Běžný hod se provádí v situaci, kdy model není ve střetu s jinými modely, ale je nutné vyhodnotit efektivnost atributu (například použití zvláštní schopnosti senzor k objevení maskovaných nepřátel a podobně). Pokud je výsledek hodu stejný nebo nižší, než hodnota testovaného atributu, akce je úspěšná. Je přitom důležité přičíst nebo odečíst příslušné MODy od atributu a to ještě před hodem.

Příklad: Fusilier Angus má BS 12, takže k zásahu potřebuje hodit 12 nebo méně. Protože je jeho cíl v krytu, je nutné odečíst -3 od jeho atributu, což má za následek, že Angus zasáhne pouze tehdy, když padne 9 nebo méně.

Voják Ariadny

Kontrastní test (Face to Face Roll)

Kontrastní test se používá v situacích, kdy jsou dva nebo více modelů ve vzájemné konfrontaci a určuje se, který bude jednat jako první, dosáhne svého cíle a porazí soupeře. Oba hráči hodí d20 a porovnají výsledek s příslušným atributem, po aplikaci všech MODů. Výsledky testů jsou porovnány následujícím způsobem.

 

  1. Oba v testu selžou. Oba modely nedokázaly uspět ve své akci.
  2. Jeden v testu selže, druhý uspěje. Hráč s úspěchem dosáhl svého cíle.
  3. Oba v testu uspějí. V tomto případě je vítězem hráč, který hodil vyšší číslo a jeho akce má efekt.  Jelikož jeho dovednost přemohla soupeřovu, úspěchy soupeřova hodu se neberou v potaz.
  4. Oba v testu uspějí, jeden hráč dosáhne kritického úspěchu. Hráč, který dosáhl kritického úspěchu, je vítězem, i kdyby jeho soupeř hodil vyšší číslo.
  5. Oba soupeři dosáhnou kritického úspěchu. Vítězem je hráč s vyšším hodem.
  6. Hody skončí remízou. V případě remízy, ať už se jedná o běžné nebo kritické úspěchy, je vítězem hráč modelu s vyšší hodnotou atributu (testovaného při tomto hodu se započtením příslušných MODů). Pokud jsou hodnoty stejné, neuspěl ani jeden a akce je ztracena.

 

Kontrastní testy se provádí, když jednající model a model v automatické reakci (Automatic Reaction Order, ARO) testují své dovednosti. To znamená, že efekty jejich dovedností se navzájem ovlivní (například když po sobě dva modely střílí navzájem nebo jeden uhýbá a druhý střílí nebo útočí bojem zblízka).

Během kontrastních testů vítěz vyruší akce svého soupeře. Například střely minou (šablony pro výbuch granátu nebo rakety nejsou umístěny, omezené nebo jednorázové zbraně a vybavení – jako Panzerfaust, E/Mauler a tak dále - je ztraceno) nebo pohyb při úhybu v ARO není proveden.

Co je důležité, kontrastní testy může provádět i více než dva modely najednou.

 

Hod na pancíř

Hod na pancíř je podobný jako Běžný test. Rozdíl je pouze v tom, že hodnota ARM (pancíře), případně BTS (biotechnologického štítu), se nepodhazuje, ale přehazuje se.