ZBOŽÍ V AKCI

naše cena 999,00 Kč
do košíku:
naše cena 999,00 Kč
do košíku:

O INFINITY » Rozbor hry podrobně » Morálka a velení
Koordinované akce a Morálka

Koordinované akce

Koordinované akce jsou organizované manévry několika modelů najednou, které mají za cíl minimalizovat možnou reakci ze strany protivníka, využít početní výhodu a jednat zároveň. Co je důležité, v koordinované akci lze použít jakoukoli schopnost. Je samozřejmostí, že všechny modely účastnící se koordinované akce musí využít přesně stejné schopnosti a ve stejné akci, což reflektuje koordinaci manévru. Existuje nicméně početní omezení, které umožňuje, aby se akce účastnilo maximálně pět modelů.

Válečníci Hsien

Některé schopnosti potřebují společný cíl pro všechny modely podílející se na vykonání koordinované akce a jiné naopak ne. Příkladem koordinované akce, která nepotřebuje společný cíl, je pohyb – například tři modely se můžou pohnout na různá místa a zůstat "koordinovány". Koordinovanou akcí je oproti tomu třeba střelba. Všechny postavy při ní musí střílet na jednoho nepřítele.

Při střelbě v koordinované akci je dávka zbraně každého participujícího modelu snížena na polovinu, zaokrouhleno nahoru, minimální hodnota je nastavena na jedna. Při použití schopností Doktor, Použití lékárničky nebo Inženýr v koordinované akci se úspěšný a neúspěšný výsledek testu navzájem ruší, takže cíl nakonec třeba ani nedozná žádnou změnu oproti stávajícímu stavu. Zásadním faktem, proč se koordinovaná akce v určitých případech vyplatí, je fakt, že modely provádějící koordinovanou akci poskytují dohromady jen jedno ARO každému nepřátelskému modelu, který je v LoF.

 

Morálka a velení

V určitý moment bitvy může morálka vojáků selhat. Ztráta jejich velitele nebo většího množství spolubojovníků má vliv na jejich odhodlání pokračovat v boji.

Oniwaban Shinobu Kitsune

Test odvahy

Když model uspěje v testu pancíře nebo BTS (biotechnologického šítu), tak jej výstřel zasáhl, ale nezranil jej, což vyvolá reflexivní reakci motivovanou strachem z bezprostředního rizika smrti. Model se pokusí nalézt lepší ochranu nebo se instinktivně krýt (například hledat tzv. totální kryt, pokud je zatím v částečném krytu), v zalehnutí se pokusí dostat k nejbližšímu krytu, který poskytuje lepší ochranu. Test odvahy se provádí na hodnotu vůle WIP. Test odvahy se také hází, když model utrpí neúspěšný útok prostřednictvím hackingu nebo Sepsitoru.

Během hry můžou mít na morálku vliv dvě kritické situace:

  1. Ústup! Pokud na začátku aktivního kola určitého hráče činí ztráty akcí/modelů tohoto hráče 60 a více procent z původní skladby armády (počítáno na body), jeho vojáci jsou automaticky považováni za demoralizované a opouští bojiště. Automaticky se stávají Impulzivními, nicméně jakýkoliv pohyb, který podniknou, musí směřovat do jejich zóny rozmístění.
  2. Ztráta velitele. Když model velitele padne bezvědomý nebo mrtvý, armáda je bez svého vůdce. Pokud nastane taková situace, mohou být spotřebovány dvě akce a ze zbývajících modelů vybrán nový velitel.

 

Obnovení pořádku

  1. Pokud je armáda na ústupu, hráč může utratit akci, aby získal kontrolu nad modelem a zabránil mu v impulzivním pohybu směrem k zóně rozmístění. Pak může modelem hýbat normálně.
  2. V případě ztráty velitele se může hráč pokusit obnovit velení. Jakýkoliv model v armádě se může stát novým velitelem (s výjimkou REM, antipodů, vojáků nepravidelných oddílů v pravidelném vojsku a podobně). To samozřejmě stojí nějaké akce.

 

Toť vše důležité ke koordinovaným akcím, které jsou v bitvách Infinity důležitým faktorem (protože omezují nepřátelskou reakci).  Rovněž jsme se věnovali otázce morálky a k ní se pojícímu velení ve vaší armádě.