O INFINITY » Svět Infinity
Svět Infinity

 

Okolo roku 2285 lidé objevili způsob cestování vesmírem pomocí červích děr. To lidstvu umožnilo cestovat na vzdálené světy a následně je i kolonizovat. Postupem času se rozšířili do celkem jedenácti hvězdných systémů. Řízený nadnárodním systémem známým jako "O-12", a za pomoci všezahrnující umělé inteligence (běžně nazývané "ALEPH"), se lidmi obývaný vesmír (označovaný jako "Lidská Sféra") rozrůstá i dnes.

Nicméně, i přes veškerý pokrok, by se tyto časy jen těžko daly nazvat poklidnými, neboť samo lidstvo je rozděleno do mnoha frakcí a je rozvráceno pradávnými kulturními rozdíly či novými příkořími. Potřeba prostoru, zdrojů, moci, ale i pouhá touha po přežití vyvolávají střety mezi lidskými civilizacemi, velkými i těmi menšími. A aby bylo hůř, stále častěji se objevují zprávy o nepřátelské mimozemské armádě, tvořené mnoha rasami, které vede vysoce pokročilá forma umělé inteligence, mířící do Lidské Sféry. Tato síla je v mnoha ohledech lidem nadřazená. Už nyní průzkumné jednotky cizáků vytvořili předmostí v lidské časti vesmíru a odolávají veškerým pokusům o jejich vytlačení.
Jak se zdá, velký válečný konflikt je na spadnutí...

 

Lidská Sféra

Každý z jedenácti systému Lidské Sféry náleží do zóny vlivu některé z lidských frakcí. Zatímco některé jsou společné nebo pod kontrolou a jurisdikcí O-12, většina systému je přímo ovládána jinými mocnostmi. Cestování mezi systémy je prováděno pomocí obrovských komerčních lodí využívajících červí díry. Ta se obvykle pohybují po kruhových drahách mezi různými systémy a umožňují tak kontakt a obchod mezi lidskými světy.

Jedenáct systému Lidské Sféry tvoří (bez určitého pořadí):

 • Země
 • Neoterra
 • Acontecimento
 • Varuna
 • Yu Jing
 • Bourak
 • Concilium
 • Svalarheima
 • Paradiso (Ráj)
 • Lidský okraj
 • Amanecer (Úsvit)

Cirkuláry

O-12

O-12 je mezinárodní organizace s velkou mocí, stojící nad všemi, udržující mír a pořádek. Plní všechny úkoly vyplívající z jejího nadstátního charakteru, je zodpovědná za údržbu a kontrolu ALEPHu, umělé inteligence lidstva, která je zodpovědná za management velkých informačních systémů a infrastruktur. ALEPH, plod nejpokročilejší kvantroniky (elektroniky na bázi kvantových stavů), je základním nástrojem pokroku a vývoje Lidské Sféry.

Dalším úkolem O-12 je kontrola cirkulárů, ohromných přepravních lodí schopných skočit červí dírou do jiného hvězdného systému. Cirkuláry se pohybují po předem daných trasách mezi systémy, do jejich útrob se vejde obrovské množství nákladu a pasažéru, dokonce i jiné lodě, a tak udržují tok zboží Lidskou Sférou.

 

Technologie

Datová síť Sféry, kyberprostor, virtuální vesmír, kde informace plynou a jsou skladovány, je nazýván Maya. Je to domov a panství ALEPHu – prostřednictvím této sítě můžete hledat informace i zábavu. Zábavní průmysl je soustředěn do sítě Maya, kde si můžete dopřát filmy, muziku, sport a umění i jakýkoli další způsob zábavy. V této době je nejpopulárnější extrémní kontaktní sport aristeia. Neboli novodobé gladiátorské zápasy za použití skutečných zbraní.

Nejpokročilejší medicína nejen umožňuje rozmary jako je aristea, ale také prodlužuje život a v kombinaci s nejdražšími technologiemi prakticky zaručuje nesmrtelnost.

"Kostka", standardní vybavení ve Sféře, je sofistikovaný mozkový implantát. Kvantový biotechnologický mikroprocesor, kde se mohou uložit vzpomínky a osobnost jeho nositele. Jakmile zemře – a díky syntéze Silku, silné drogy vyvinuté haqqislamskými chemiky – muže být kostka implantována do L-host, geneticky modifikovatelného biosyntetického těla. Tento proces umožňuje vzkříšení těch, jejichž osobnost byla nahrána do Kostky. Je to velice nákladný systém, zejména kvůli vysoké ceně Silku, který je distribuován pouze Haqqislamem. Mimo instituce, které provádějí a regulují vzkříšení, jen některé náboženské organizace, které jsou součásti PanOceanie, nebo skupiny uvnitř Yu Jing mají několik licencí na tuto technologii, výhradně pro ty, kteří prokázali osobní přinos společnosti.

Pokročilá kombinace biotechnologie a experimentálních Kostek, společně s obrovskou výpočetní kapacitou ALEPHu, umožnila vznik jinému typu technologie vzkříšení, důmyslný L-host, který nese věrnou simulaci osobnosti důležité historické postavy. Tyto reinkarnace, se znalostmi přizpůsobenými současnosti, využívají svého talentů jako diplomaté, vojáci, hlasatelé nebo umělci, propůjčeni ALEPHem tomu, kdo si o ně zažádá a má peníze na proces jejich reinkarnace.

Nepostradatelnou výbavou každého občana se v poslední době stal Comlog. Skutečně, pro některé lidi je tak důležitým, že když jim je Comlog odebrán při cestě na Ariadnu (tak jak to požaduje zákon), trpí různými psychickými problémy. Comlog umožňuje přistup do sítě Maya, komunikaci s ostatními, hledání informací i práci v rámci kyberprostoru.

Vytvořeno ve spolupráci s Wargaming.cz